Mobiele OTT-messaging apps en -diensten mateloos populair

25 augustus 2015

whatsapp-iphoneOngeveer een op de drie mobiele eindgebruikers gebruikt een mobiele messaging app of -dienst van een OTT-leverancier. Dit constateren de onderzoekers van het Amerikaanse Pew Research Center. OTT-spelers hebben dus een grote impact op het huidige gebruik van mobiele diensten.

Uit het onderzoek onder 2000 respondenten naar hun mobiele messaginggebruik blijkt dat 36 procent van de respondenten een bepaalde gespecialiseerde OTT messaging app gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld WhatsApp zijn, maar ook KiK, Facebook Messenger of Apple’s iMessenger. Daarnaast geeft nog eens 17 procent aan dat zij specifieke messagingdiensten gebruiken waarbij de berichten direct of na een vastgestelde tijd worden gewist, zoals SnapChat.

2015-08-19_social-media-update_01

Leeftijdsopbouw
De onderzoekers van Pew keken in hun onderzoek ook naar de leeftijdsopbouw van de eindgebruikers van OTT messaging apps en –diensten. Dit soort apps en diensten worden, op basis van de respondenten, het meest gebruikt door de jongere leeftijdsgroepen. Zo gebruikt bijna de helft, 49 procent, van de 18 tot 29-jarigen dit soort apps en diensten. Ongeveer 41 procent van deze leeftijdsgroep gebruikt de diensten me auto-delete functionaliteit. Van de leeftijdsgroep 30 tot 49 jaar gebruikt 37 procent deze diensten en 24 procent van de groep van 50 jaar en ouder. Mobiele OTT messaging apps en –diensten worden verder vaker in stedelijke omgevingen gebruikt; 42 procent van de respondenten uit deze omgeving geeft dat aan. In sub-urbane omgevingen gebruikt 37 procent deze diensten en op het platteland 22 procent.

Conclusies
Uit hun bevindingen trekken de onderzoekers de belangrijkste conclusie dat OTT messaging apps en –diensten nog steeds een grote negatieve invloed hebben op de inkomsten van mobiele operators. Mobiele operators verliezen nog steeds veel inkomsten doordat hun eindgebruikers sms vervangen door deze messaging apps en –diensten en, sinds kort, ook vaker bellen via deze producten van OTT-leveranciers. Een andere belangrijke conclusie is, zo stelt Pew Research Center, is dat bepaalde demografische lagen in de bevolking vaker dit soort OTT-diensten gebruiken. Mobiele operators moeten hier rekening mee gaan houden, willen ze nog niet meer omzet kwijtraken.

Advertenties