Werkgevers betalen nauwelijks mobiele rekening

6 augustus 2015

Save-Money-On-Cell-Phone-BillNederlandse werkgevers betalen nauwelijks de mobiele telefoonrekening van Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van Telecompaper’s Consumer Panel.

Uit het onderzoek naar de betaling van mobiele rekeningen concluderen de onderzoekers dat werkgevers niet of nauwelijks de mobiele telefoonrekeningen van hun werknemers betalen. Van de onderzochte werkgevers geeft slechts 4 procent aan dat zij de mobiele rekening van hun werknemers vergoeden en slechts 1 procent geeft aan dat zij dit deels doen. Uiteindelijk blijkt 86 procent van de respondenten zelf hun rekening te betalen. Verder worden mobiele telefoonrekeningen in 3 procent deels en 6 procent volledig door ouders te worden betaald.

Sekse en leeftijden
De onderzoekers keken ook naar het verschil in sekse en leeftijden. Werkgevers betalen vaker de mobiele rekening van een man, in zes procent van de gevallen dan die van een vrouw; slechts 1 procent. Verder blijkt 89 procent van de vrouwen zelf hun mobiele telefoonrekening te betalen tegenover 84 procent van de mannen. In de leeftijdsgroep 40-49 jaar ligt het percentage mobiele rekeningen dat door de werkgever wordt betaald boven het gemiddelde van 5 procent. In 7 procent wordt de rekening voor deze leeftijdsgroep geheel door werkgevers betaald en in 2 procent deels. Bij jongeren tussen de 12 en 19 jaar wordt in 32 procent van de gevallen de mobiele rekening door ouders of familie betaald. Deels gebeurt dit bij 16 procent in deze leeftijdscategorie.

Advertenties