Groei wereldwijd dataverkeer vooral door smartphones

30 juli 2015

mobile-data-trafficWereldwijd wordt de toename van het dataverkeer via vaste en mobiele breedbandnetwerken vooral gedreven door de groei van het smartphonegebruik. Dit stellen specialisten van Futuresource Consulting in een onderzoek. Ook video via OTT-diensten is een belangrijke katalysator.In hun onderzoek naar de groei van het wereldwijde dataverkeer via vaste en mobiele breedbandnetwerken stellen de consultants dat vooral het toenemende smartphonegebruik bijdraagt aan de snelle groei. Inmiddels ligt, volgens het rapport, de mondiale penetratie van smartphones al op 37procent. Voor tablets is dit 26 procent. De groei van het smartphonegebruik geeft daarnaast aanleiding tot meer dataverbruik vanwege de toename van het aantal functionaliteiten en diensten. De komende jaren, zo stellen de specialisten, zal de toename van functionaliteit, diensten en nieuwe devices en toepassingen, zoals wearables en het Internet of Things (IoT), alleen maar meer snelheid en capaciteit vragen van internettoegangaanbieders.

Andere stimulerende ontwikkelingen
Naast het toenemend smartphonegebruik, constateren de onderzoekers van Futuresource Consulting ook dat het dataverkeer toeneemt door andere ontwikkelingen. Zo zou bemoeienis van overheden nog steeds een belangrijke factor zijn voor de groeiende toegang tot breedbandinternet. Veel overheden stimuleren uitbreiding van breedbandtoegang, onder meer met vaste en mobiele netwerken in steden en in buitengebieden. Belangrijkste motief hiervoor is vaak verbetering van de economische situatie en sociale gelijkheid. Ook zorgen OTT-diensten ervoor dat het dataverkeer, voornamelijk van video afkomstig, toeneemt. Diensten als YouTube en Netflix zorgen ervoor dat dit dataverkeer in de toekomst alleen mar blijft groeien, zo stellen de onderzoekers.

Regio’s
Naast factoren voor de toename van het dataverkeer, keek het onderzoek ten slotte ook naar het dataverkeer in de regio’s. Afgezien van Zuid-Korea, bevinden de meeste landen met een hoge breedbandcapaciteit zich in West-Europa.

Advertenties