Westerse mobiele werknemers meer bewust van beveiliging

27 juli 2015

37573570Westerse mobiele werknemers zijn zich het meest bewust van het goed beveiligingen van hun mobiele devices en verbindingen. Dit stelt netwerkspecialist Aruba Networks, onderdeel van HP, in een wereldwijde studie naar het beveiligingsgedrag van mobiele werknemers.
Uit het mondiale rapport blijkt dat vooral in westerse landen mobiele werknemers zich het meest bewust zijn van mobiele beveiliging en ook de meeste stappen daartoe nemen. In het Verre Oosten tonen mobiele medewerkers het minst veilige gedrag. De landen waar het meest veilig wordt gewerkt zijn Zweden, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. De landen waar mobiele medewerkers het minst veilig werken zijn Maleisië, Thailand, Zuid-Korea, China en de Verenigde Arabische Emiraten. Zo geeft 48 procent van de zakelijke respondenten uit dit laatste land toe dat zij persoonlijke data of bedrijfsgegevens hebben verloren door verkeerd gebruik van hun zakelijke mobiele telefoon. Ter vergelijking ligt dit percentage, hoewel ook wel erg hoog, op 24 procent in de Verenigde Staten.

Belangrijke oorzaak
Volgens de onderzoekers ligt een belangrijke oorzaak van de opkomst van risicovol mobiel gedrag bij de komst van de laatste generatie mobiele werknemers of #GenMobile. Deze generatie vindt het vaak belangrijker om een hoge productiviteit te hebben en geeft daarom minder aandacht aan mobiele beveiliging. Deze zou de productiviteit alleen maar verlagen.

Nederlandse situatie
Ook de situatie in Nederland vormde onderdeel van het onderzoek. Zo blijkt onder meer dat in Nederland slechts 14 procent van de mobiele werknemers hun mobiele telefoon niet beschermt met een wachtwoord. Ter vergelijking: in Maleisië is dit bijna drie op de tien of 29 procent van de mobiele werknemers. Veder delen Nederlandse werknemers gemiddeld negen keer per maand hun zakelijke telefoon met iemand anders. In China gebeurt dit ongeveer gemiddeld 19 keer per maand, aldus het onderzoek van Aruba Networks.

Advertenties