Bedrijven rollen steeds vaker Internet of Things (IoT)-toepassingen uit

21 juli 2015

iot-618x336Wereldwijd rollen bedrijven steeds vaker binnen hun bedrijfsomgeving IoT-toepassingen uit. Dit constateren de marktspecialisten van Strategy Analytics. Dit vindt plaats in alle bedrijfscategorieën, aldus de specialisten.

Uit het 2015 IoT Deployment and Usage Trends Survey van de marktspecialisten blijkt dat bijna een derde, 30 procent, van alle mondiale bedrijven, op basis van hun onderzoek onder 450 bedrijven in 45 verticale markten wereldwijd, inmiddels begonnen zijn met een beperkte uitrol van IoT-toepassingen. Interesse in het IoT is hoog, ongeveer 55 procent van de respondenten is familiair met de voordelen van IoT-toepassingen en –diensten. Verder geeft 32 procent aan dat hun bedrijven van plan zijn op IoT-toepassingen uit te rollen. Toch geeft nog een op de vier respondenten, of 26 procent, als antwoord dat hun bedrijven op dit moment nog geen plannen hebben voor de uitrol van IoT-toepassingen binnen hun bedrijfsomgeving. De overige 42 procent bestuderen de mogelijkheden van IoT, maar hebben nog geen beslissing genomen. Wel constateren de experts verder dat het gebruik van IoT in alle bedrijfscategorieën plaatsvindt; van kleine bedrijven, tot het MKB en in grootzakelijke bedrijven.

Verwachtingen
De onderzoekers constateren in het onderzoek dat bedrijven die graag IoT willen gaan gebruiken in hun dagelijkse zakelijke praktijk, dit vooral doen uit kostenverwachtingen. Zij denken met het implementeren van IoT meer kosten te besparen. Andere verwachtingen die zij va het IoT hebben zijn onder meer het kunnen ontwikkelen van nieuwe diensten en een betere concurrentiepositie. Ook verwachten zij met behulp van het IoT een beter inzicht te kunnen krijgen in hun bedrijf door data-analyse. Zaken waarvan de respondenten verwachten die bij de implementatie problemen zouden kunnen opleveren, zijn de beveiliging van de IoT-omgeving, integratie en interoperabiliteit met bestaande bedrijfssystemen en de mogelijke verwarring die kan ontstaan omdat bedrijven misschien met vele IoT-leveranciers en -platforms moeten werken.

Verschillende soorten gebruik
Bedrijven die wel al het IoT gebruiken zetten dit in voor het oplossen van pragmatische en noodzakelijke zakelijke problemen die een grote impact hebben op de dagelijkse operationele gang van zaken. Dit zijn onder meer het beveiligen van zowel zakelijke datagegevens als fysieke beveiliging van de bedrijfsobjecten, het ontvangen van proactieve alerts om storingen te signaleren en het op afstand kunnen besturen van apparatuur. Meer gedetailleerd gaat het hierbij om video surveillance van kantooromgevingen, smart buliding controls, het kunnen bieden van billable diensten, financiële analytics, gezondheidsanalytics, en gezondheidsdiagnostiek. Hiervoor gebruiken de respondenten voornamelijk met het IoT verbonden apps en software, met het IoT verbonden hardware en standalone IoT-devices of –systemen, zo concludeert het onderzoek.

Advertenties