Mobiele gaming apps nog steeds erg in trek

16 juli 2015

mobile_gamingMobiele gaming apps zijn nog steeds de bestlopende mobiele apps. Dit concluderen de marktexperts van Strategy Analytics in een onderzoek.

Volgens de marktexperts lopen op basis van de onderzoeksgegevens over het tweede kwartaal van 2015 mobiele gaming apps nog steeds het beste. Hoewel deze categorie mobiele apps in het onderzochte kwartaal een lichte daling liet zien, was deze daling minder dan in dezelfde periode in 2014.

152372

Succesfactoren
Belangrijkste reden voor de nog steeds sterke afzet van mobiele gaming apps is dat ontwikkelaars in deze categorie vooral het freemium-model gebruiken. Het zijn dan ook de in-app-aankopen die de meeste omzet genereren voor dit soort apps. Daarnaast signaleren de marktonderzoekers ook nog andere positieve factoren voor deze apps. Zo profiteerden mobiele gaming apps vaker van de grotere installed base van iPhones in de wereld. Daarnaast geven eindgebruikers meer geld uit aan apps en zijn er minder terugvallende seizoensverkopen.

Andere soorten apps
Naast gaming apps keken de onderzoekers ook naar andere categorieën. Zij constateren daarbij dat apps die zich richten op diensten voor travel, health & fitness flink meer verkopen realiseren, maar dat zij nog steeds een goed model moeten vinden om echt meer te gaan verdienen. Ook apps voor finance, productiviteit en onderwijs hebben hiermee te maken, aldus Strategy Analytics. Wellicht dat de freemium-modellen van de mobiele gaming apps hen hierbij verder kunnen inspireren.

Advertenties