Home > Branchenieuws, Internet of Things, M2M, Mobiele infrastructuur, Mobiele operators, Mobiele toepassingen, Omzet, Onderzoek > Operators verwachten op korte termijn te verdienen aan IoT

Operators verwachten op korte termijn te verdienen aan IoT

15 juli 2015

iot-618x336Operators verwachten dat zij binnen de komende vijf jaar omzet kunnen genereren uit diensten voor het Internet of Things (IoT). Dit blijkt uit een onderzoek van Telecoms.com onder duizend medewerkers van mobiele operators.Volgens het onderzoek van de telecomspecialisten geeft meer dan de helft van de respondenten, 62,4 procent, aan dat zij ervan uit gaan dat zij voor 2020 geld gaan verdienen aan IoT-toepassingen en –diensten. De respondenten geven daarbij tevens aan dat zij verwachten dat de toepassingen voor industriële IoT-toepassingen, 47,2 procent, en diensten voor home automation, 31,1 procent, de meest winstgevende sectoren zullen worden voor het leveren van deze diensten via de netwerken van de operators. De rol van operators hierbij, vooral die van de mobiele operators, wordt ook als belangrijk gezien. Ongeveer 33 procent geeft aan dat mobiele dekking en signaalsterkte de belangrijkste IoT-factor van het netwerk zijn. Daarnaast geeft 62 procent aan dat het IoT niet werkt zonder radio-infrastructuur die door operators wordt geleverd. Ongeveer 55 procent van de respondenten geeft aan dat zij verwachten dat tegen 2020 ongeveer tussen de 20 tot 60 procent van het IoT-dataverkeer via mobiele netwerken zal lopen.

Belemmeringen

Ondanks dat veel respondenten geloven dat het IoT een gouden toekomst heeft voor operators, zien zij ook nog een aantal belemmeringen. Beveiliging en platformstandaardisatie worden, respectievelijk geeft42,4 en 37,2 procent van de respondenten dit aan, als de meest voorkomende belemmeringen gezien. Slechts 10,2 procent geeft aan dat zij vandaag de dag zonder problemen IoT-diensten kunnen leveren.

Goede voorbereiding
De resultaten van het onderzoek geven tevens aan dat operators een belangrijke plaats zullen innemen binnen de gehele IoT-cyclus. Op een gegeven moment zullen zij simultaan data en dataverkeer beheren voor niet alleen consumenten en zakelijke eindgebruikers, maar, via het IoT en M2M, ook voor de industriële en publieke sector. Daarom moeten operators, zo stellen de specialisten van Telecoms.com, hier goed op voorbereid zijn. Zij moeten dus duidelijke plannen hebben hoe zij het netwerkverkeer kunnen prioritiseren wanneer dit nodig is. Maar dit zullen zij veilig moeten doen, met voldoende flexibiliteit en automatisch, zo geven de onderzoekers tot slot aan.

Advertenties