Zakelijk gebruik van tablets sterk in opmars

9 juli 2015

tablet2Werknemers gebruiken een tablet steeds vaker voor hun dagelijkse werkzaamheden. Vaak vullend deze devices andere apparatuur aan, maar het stand alone gebruik van tablets zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Dit blijkt uit een Europees onderzoek naar het zakelijk gebruik van tablets door de marktexperts van IDC.

Uit het onderzoek van de marktspecialisten naar het zakelijk gebruik va tablets in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, blijkt dat tablets voor zakelijk gebruik nog voornamelijk als een extra device worden gebruikt. Naast het gebruik van een tablet, hebben veel werknemers voor de uitoefening van hun dagelijkse taken ook de beschikking over een ander device, zoals laptops, smartphones en pc’s. Toch worden in toenemende mate tablets ook gebruikt als enige werktool. Eind 2014 bedroeg, volgens de onderzoeksresultaten, het percentage werknemers dat alleen een tablet voor zijn of haar werkzaamheden gebruikte ongeveer 6 procent. Zij verwachten dat dit percentage tegen 2017 is opgelopen naar bijna een kwart, 24 procent.

Functie werknemer belangrijk
De onderzoekers geven in hun onderzoek aan dat het gebruik van tablets op de werkvloer wel sterk samenhangt met de functie van de werknemer. Zogenoemde white collar-beroepen gebruiken vaak een tablet als een toegevoegd device naast een ander device. Werknemers die hun beroep vaak onderweg uitoefenen, op locaties of veel met klanten te maken hebben, hebben de neiging om een tablet vaker als enige device voor hun werkzaamheden te gebruiken.

Uitdagingen
voor bedrijven
De marktonderzoekers van IDC onderzochten ook welke uitdagingen IT-afdelingen van bedrijven kunnen verwachten bij het toenemende zakelijk gebruik van tablets op de werkvloer. Zeker als het aantal devices gaat toenemen en dat deze devices een grote hoeveelheid aan besturingssystemen zullen gaan gebruiken. Vaak zullen bedrijven standaard tools gebruiken om deze devices te beheren, maar zij geven aan dat zij liever een enkel beheertool voor alle mobiele devices willen gebruiken. Het gebruik van dit soort algemene beheertools wordt vaak vertraagd doordat er niet voldoende geld beschikbaar is. Daarnaast zien de meeste bedrijven het als een grote uitdaging om de grote hoeveelheid aan mobiele besturingssystemen die met de tablets de bedrijven binnenkomen te beheren.

Advertenties