McKinsey: Internet of Things kan flink bijdragen aan wereldeconomie

3 juli 2015

InternetofThingsHet Internet of Things (IoT) kan de komende 10 jaar flink bijdragen aan de wereldeconomie. Wel moet daarbij aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zo stellen de consultants van McKinsey in een recent rapport over de economische waarde van het IoT.Alles rondom het IoT is op dit moment zeer interessant. Volgens het onderzoek The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype van het consultancybureau gaan dit soort communicatietoepassingen de komende 10 jaar veel economische waarde creëren voor de wereldeconomie. Zij verwachten dat tegen 2025 de totale economische bijdrage van het IoT aan de wereldeconomie tussen de 3,9 en 11,1 biljoen dollar zal gaan bedragen. De omzet van het IoT zou dan ongeveer 11 procent bijdragen aan de totale wereldeconomie.

Doelgerichte waarde
Om deze economische waarde te bereiken, moet wel goed worden bekeken waar precies het IoT zijn economische bijdrage aan kan leveren, stellen de experts verder. Hiervoor moeten, aldus McKinsey, wel enkele condities in plaats zijn om deze toegevoegde waarde te kunnen geven. Vooral op het technische, organisatorische en regelgevende vlak. Bedrijven die veel IoT-technologie en –toepassingen gebruiken zouden, aldus de consultants, hierbij het voortouw moeten nemen om de juiste systemen en processen te ontwikkelen die de maximale economische toegevoegde waarde uit het IoT halen.

Processen
In hun rapport komen de experts met een aantal processen die, volgens hen, leiden tot een maximale economische waarde van het IoT. In de eerste plaats is hiervoor interoperabiliteit tussen de IoT-systemen en –processen essentieel. Interoperabiliteit vertegenwoordigt volgens hen tussen de 40 en 60 procent van de potentiële economische waarde die het IoT kan opbrengen. Een tweede voorwaarde is dat data vanuit IoT-toepassingen beter wordt gerbruikt. Op dit moment ligt het percentage van data dat echt wordt gebruikt op 1 procent en dat kan volgens de consultants natuurlijk veel beter. Meer aandacht moet verder worden gegeven aan zakelijke IoT-toepassingen. Deze toepassingen leveren meer op en vertegenwoordigen ongeveer een aandeel van 70 procent van het totaal. Wel stelt McKinsey dat ook consumententoepassingen interessant zijn, vooral als het gaat om gezondheids- en fitnesstoepassingen en toepassingen voor zelfrijdende auto’s. Ook moet aandacht worden besteed aan het uitrollen van het IoT in opkomende markten. Hoewel op dit moment volwassen markten nog voor het IoT de meest economische waarde opleveren, moeten opkomende markten absoluut niet worden vergeten. In de nabije toekomst zullen zij 40 procent van het totaal gaan vertegenwoordigen. Tot slot stellen de experts dat klanten het meeste voordeel van het IoT zullen hebben en dat het IoT tot gevolg zal hebben dat er rondom deze toepassingen een dynamische industrie zich zal ontwikkelen, waarbij bestaande partijen en toekomstige leveranciers beiden van gaan profiteren.

Advertenties