Bedrijven kunnen vraag naar mobiele apps niet aan

1 juli 2015

iphone-appsBedrijven hebben de grootste moeite om zelf mobiele apps te ontwikkelen voor gebruik door hun eigen medewerkers op de werkvloer. De vraag naar dit soort mobiele apps is hoger dan bedrijven op dit moment zelf kunnen ontwikkelen. Dit constateren de marktspecialisten van Gartner in een recent rapport.

Uit het onderzoek van de marktspecialisten blijkt dat bedrijven minder snel eigen mobiele apps voor de werkvloer kunnen ontwikkelen dan de groei van de vraag. Volgens hen zal tegen het einde van 2017 de vraag naar dit soort specifieke mobiele apps op de werkvloer vijf keer zo hoog zijn als er mobiele apps worden ontwikkeld. Voor bedrijven wordt het dus erg lastig om de vraag bij te benen met het snel ontwikkelen van eigen specifieke mobiele apps. Ook hebben zij weinig goed personeel die deze taak aan kan, aldus het rapport.

Meer mobiel gebruik
Gartner stelt in het onderzoek dat dit onder meer komt doordat steeds meer werknemers mobiele apparatuur op de werkvloer gebruiken. Gemiddeld zouden werknemers nu drie verschillende mobiele devices op de werkvloer gebruiken. Toekomstige ontwikkelingen als wearables en het Internet of Things (IoT) zullen er voor gaan zorgen dat dit uitbreidt naar vijf of zelfs wel zes devices. Werknemers krijgen van bedrijven vaak de vrijheid om welke mobiele devices en apps dan ook te gebruiken om hun taken uit te voeren. Willen bedrijven hen hiervoor eigen mobiele apps bieden, ook uit het punt van veiligheid, dan moeten ze deze snel ontwikkelen om de voortgaande revolutie te kunnen volgen en apps te bieden die dezelfde kwaliteit hebben als consumenten apps. Op dit moment gebeurt dat niet, aldus het onderzoek. Zo heeft in heel 2014 de meerderheid van de onderzochte bedrijven minder dan 10 eigen apps ontwikkeld en uitgebracht en heeft een behoorlijk aantal respondenten helemaal niets uitgebracht. Met de toekomstige ontwikkelingen in gedachten, moeten bedrijven in de toekomst jaarlijks meer dan 100 apps leveren. Er is dus volgens Gartner nog veel werk aan de winkel.

Mogelijke oplossingen
Om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen moeten bedrijven zich snel aan een aantal maatregelen gaan houden, zo adviseren de marktexperts. In de eerste plaats moeten ze gestructureerd voorrang gaan geven aan het ontwikkelen van mobiele apps voor op de werkvloer. Mobiele ontwikkelteams binnen bedrijven moeten een proces van priorteitstoekenning ontwikkelen dat de gebruiks- en zakelijke voorwaarden van de eindgebruikers begrijpt en volgt. Op deze manier kan aan mobiele app-ontwikkeltrajecten de juiste prioriteit worden gegeven. Daarnaast moeten de bedrijven hun app-delivery model herstructureren en hiervoor een tweefasemodel gaan gebruiken. Ten derde moeten de ontwikkelaars tools gaan gebruiken die ervoor zorgen dat mobiele apps op een snelle manier kunnen worden ontwikkeld en worden geproduceerd. Tot slot moeten de bedrijven gaan overwegen niet het hele app-ontwikkelingsproces binnenshuis uit te voeren. Bepaalde stappen, zoals UX-design en testen, kunnen het beste door derde partijen worden uitgevoerd. Zo kunnen bedrijven hun mobiele apps sneller beschikbaar hebben voor hun medewerkers, zo besluiten de experts in hun rapport.

Advertenties