IoT-apps genereren steeds meer omzet

29 juni 2015

IoT-Industrial_POSTIMGApps die speciaal voor Internet of Things (IoT)-toepassingen worden ontwikkeld, leveren steeds meer winst op. Zeker nu steeds meer sectoren dit soort apps gaan gebruiken. Dit blijkt uit recent onderzoek van Harbor Research.
Volgens de in het Internet of Things (IoT) gespecialiseerde onderzoekers en consultants blijkt uit onderzoek naar de ontwikkeling van apps voor het IoT in zeven wereldwijd verspreide landen, waaronder Nederland, dat inmiddels maar liefst 65 procent van deze apps geld opbrengen. Ontwikkelaars in deze niche verwachten dat over drie jaar, in 2018, rond de 80 procent van alle IoT-apps omzet genereren.

Ontwikkeling van apps
De onderzoekers van Harbor Research constateren veder dat op dit moment de meeste IoT-apps, 58 procent, in de Verenigde Staten worden ontwikkeld. Nederland komt met 50 procent op de tweede plaats en Duitsland met 43 procent op een derde plaats. De belangrijkste markten voor het ontwikkelen van IoT-apps zijn, volgens de respondenten, die voor smart homes, 19 procent geeft dit aan, wearables, 13 procent, de automotive-sector, 11 procent, en de sport-fitness-sector, eveneens 11 procent. Deze sectoren genereren op dit moment, op het gebeid van IoT-apps, de meeste omzet. De publieke sector genereert de minste en ook de minst interessante sector voor de app-ontwikkelaars. In de komende drie jaar verwachten de ondervraagde app-ontwikkelaars dat de gezondheidssector, 14 procent van de respondenten, de smart city-sector, 13 procent, en de automotive-sector, 12 procent, het meest interessant zullen worden.

Ontwikkelbelemmeringen
De respondenten gaven in het onderzoek aan dat zij bij hun activiteiten ook nog wat beren op de weg zagen; zeker bij het ontwikkelen van apps voor het IoT. De belangrijkste uitdagingen liggen volgens hen op het terrein van beveiliging, persoonlijke privacy, privacy van data en de bescherming tegen malware-aanvallen. Ook vinden zij het integreren van data en databeheer vaak nog een lastige klus om hun apps daarvoor in te richten. Andere uitdagingen zijn het ontwerp, de uitrol van de apps en het laten werken van eindgebruikers met deze speciale IoT-apps. Dit zijn dan ook volgens hen de grootste uitdagingen als het gaat om geld te verdienen met dit soort apps.

Advertenties