Aantal klachten over ‘bill shock’ bij mobiel datagebruik daalt

24 juni 2015

cell-bill-shock-ju-topDe klachten van Nederlandse consumenten over onverwachte hoge mobiele telefoonrekeningen bij mobiel datagebruik, ook bill shock genoemd, zijn in het afgelopen jaar sterk verminderd. Dit constateert minister Kamp van Economische Zaken in een update aan de Tweede Kamer. Hij is blij met deze dalende trend.In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt de minister dat ten opzichte van twee jaar gelden, in 2013, het aantal klachten bij mobiele operators en de telecomtoezichthouder Autoriteit Financiële Markten (ACM) is afgenomen. Vergeleken met 2013, toen er bij de ACM bijna 50 klachten per kwartaal over onverwacht hoge mobiele rekeningen binnenkwamen, is dit in het afgelopen jaar, Q2 2014-Q2 2015) gedaald naar 50 klachten per jaar. De minister is tevreden over hoe de trend van minder billshock bij mobiel datagebruik zich doorzet.

Beter geïnformeerd
De minster geeft aan dat de daling van het aantal klachten vooral lijkt te komen doordat mobiele eindgebruikers beter zijn geïnformeerd over hoe zij onverwacht hoge mobiele rekeningen kunnen voorkomen. Consumenten zijn nu meer vertrouwd en ervaren met het gebruik van mobiele data. Consumenten kunnen daarnaast hun mobiel datagebruik met een speciale door de mobiele operator beschikbaar gestelde mobiele app in de gaten houden en maken zij ook vaker gebruik van WiFi. De minister signaleert nog wel dat consumenten moeite hebben, onder meer door de komst van 4G, met het in de gaten houden van hun mobiel datagebruik bij mobiel videostreamen. Ook weten consumenten nog nauwelijks dat het updaten van mobiele apps ook mobiel dataverkeer kost, aldus de minister in zijn Kamerbrief.

Maatregelen mobiele operators
Daarnaast hebben ook de mobiele operators hun verantwoordelijkheid genomen. De meeste mobiele operators berekenen inmiddels geen extra kosten meer voor mobiel datagebruik buiten de bundel. In plaats van extra kosten verlagen zij de mobiele internetsnelheid, speedstepdown, op het moment dat de datalimiet wordt bereikt. Ook laten mobiele operators eindgebruikers kiezen tussen het verlagen van de snelheid of extra buitenbundelkosten.

Advertenties