Telecomindustrie moet beter samenwerken bij ontwikkeling van 5G

18 juni 2015

5g-networkDe mondiale telecomindustrie moet meer de handen ineen slaan bij het ontwikkelen van de standaarden voor 5G. Dit bepleitten recent enkele CTO’s van telecomoperators en –netwerkleveranciers.Tijdens een recent gehouden congres gaven verschillende CTO’s van telecomoperators en –netwerkleveranciers, onder meer van Three UK, EE, Telefonica UK , Huawei en Qualcomm, aan dat de mondiale telecomindustrie meer de handen ineen moet slaan bij het ontwikkelen van de nieuwe mobiele standaard 5G. Vooral moeten zij daarbij zorgen dat de technische specificaties zodanig worden ontworpen, dat zij goed werken.

Werkgebieden
Er zijn een aantal belangrijke terreinen rondom 5G waarbij samenwerking tussen zowel operators als netwerkleveranciers van groot belang kan zijn. De ondervraagde CTO’s noemen daarbij als belangrijkste voorwaarde dat de oplossingen voor de uitdagingen die deze terreinen bieden, daadwerkelijk worden geïncorporeerd in de infrastructuurecosystemen die de netwerkleveranciers straks in 2020 , wanneer 5G volwassen moet zijn, gaan aanbieden. Zo moet interferentiebeheer goed worden geregeld om de efficiency van het 5G-spectrum zo groot mogelijk te laten zijn. Andere belangrijke terreinen zijn volgens het panel virtualisatie van telecomnetwerken, de uitrol van small cells binnen deze netwerken en, tot slot, het implementeren van Self-optimizing Networks (SON)-technologie.

Klachten operators
De CTO’s van operators ondersteunen deze vereisten voor 5G volkomen, maar plaatsen toch nog een kleine kanttekening bij de haalbaarheid hiervan. Zij geven aan dat dit soort initiatieven veel geld kosten en zij deze kosten moeilijk kunnen terugverdienen. Zij zien dat eindgebruikers graag deze toepassingen toejuicht omdat de mobiele ervaring daardoor verbetert, maar tegelijkertijd zijn ze er niet toe bereid om er extra voor te willen betalen. Het overtuigen van de klanten dat alles zijn prijs heeft, noemen de ondervraagde CTO’s van operators nog een moeilijke klus. Daarbij geven zij ook aan dat de netwerkleveranciers dit probleem niet goed begrijpen. Goede samenwerking tussen beide partijen is daarom, volgen de operators, onontbeerlijk voor een goede uitrol van 5G.

Advertenties