Minder investeringen van Europese telecomoperators

5 juni 2015

De grootste Europese telecomoperators hebben tussen 2006 en 2013 minder geïnvesteerd in hun netwerken vergeleken met hun collega’s in de Verenigde Staten. Dit blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesbureau Mazars.Volgens de analisten van de accountants- en adviesorganisatie daalden in de periode tussen 2006 en 2013 de investeringen van de zeven grootste Europese mobiele operators, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Telenor, TeliaSonera, Telecom Italia en Telefónica, ongeveer met vijf procent. De grootste vier Amerikaanse telecomoperators, AT&T, Sprint, Verizon en T-Mobile US, investeerden echter in dezelfde periode veel meer en verhoogden deze investeringen met maar liefst 39 procent.

Soorten investeringen
In hun onderzoek keken de specialisten naar verschillende soorten investeringen. Zo betrokken zij ook de uitgaven aan spectrumlicenties in het onderzoek. De experts rekenden deze onder de gedane investeringen. De uitgaven aan spectrumlicenties liggen in de Verenigde Staten veel hoger dan in Europa, aldus het rapport. Wanneer echter alleen naar de mobiele investeringen wordt gekeken, is het verschil tussen Europa en de Verenigde Staten veel groter. De onderzochte Amerikaanse operators zijn vanaf 2009 flink gestegen; met maar liefst 118 procent. Belangrijkste aanleiding hiervoor was de start van de aanleg van LTE-netwerken door pioniers Sprint en T-Mobile US. Hierdoor verviervoudigde het totaal aantal investeringen voor dat jaar. Inmiddels zijn ook AT&T en Verizon bijna klaar met het realiseren van landelijke 4G-dekking in hun netwerken, waardoor de investeringen in deze technologie weer zullen afnemen. De uitrol van 4G in Europa kwam pas de laatste jaren op gang en zijn zij nu bezig met een inhaalslag. Dit zal dan vanzelf weer invloed hebben op het algemene investeringscijfer.

Omzetontwikkeling belangrijk
De specialisten van Mazars constateren in hun onderzoek tot slot dat investeren en investeringscapaciteit vaak gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de omzet. De onderzochte Europese telecomoperators zagen tussen 2006 en 2013 eveneens hun omzet dalen met 7 procent. De gezamenlijke ARPU van deze operators daalde met 35 procent. De Amerikaanse operators konden een omzetstijging van 51 procent in de boeken bijschrijven. Wel daalde, evenals in Europa, de ARPU van deze operators, maar nog altijd lager; 3 procent.

Advertenties