Mobiele internetconomie groeit flink in grootste Europese landen

18 december 2014

Business GraphIn de vijf grootste Europese landen zal de omzet uit activiteiten die afhankelijk zijn van mobiele internetdiensten de komende jaren flink toenemen. Dit blijkt uit onderzoek van de consultants van de Boston Consulting Group.Uit het onderzoek van de consultants blijkt dat in de vijf grootste economieën van de Europese Unie de omzet uit mobiele internetdiensten de komende jaren flink groeit. Zo berekenen de experts dat de directe omzet uit mobiele internetdiensten dit jaar uitkomt op maar liefst 92 miljard dollar. Tegen 2015 moet dit meer dan verdubbeld zijn naar 230 miljard euro. De gemiddelde groei ligt daarom de komende jaren op zo’n 25 procent per jaar. Wanneer naar de indirecte voordelen wordt gekeken, dus de voordelen die de consumenten in de landen Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje kunnen krijgen, loopt de omzetwaarde zelfs op tot 770 miljard dollar. In deze vijf landen zijn er door mobiele internetdiensten ook 250.000 banen bijgekomen.

Berekening
In de resultaten is berekend dat consumenten in de onderzochte landen gemiddeld jaarlijks 4.700 euro aan waarde ontvangen uit het gebruik van mobiele diensten. Dit is na aftrek van wat zij betalen voor hun mobiele devices, apps, diensten en toegang. Duitse consumenten ontvangen het meeste voordeel; 5.136 euro, gevolgd door Frankrijk met 5.072 dollar, het Verenigd Koninkrijk met 4.657 euro, Italië met 4.307 euro en ten slotte Spanje met 4.025 euro aan voordeel.

Concurrentie en apps
De onderzoeksresultaten geven verder aan dat de concurrentie tussen de verschillende mobiele ecosystemen vooral bijdraagt aan de snelle groei van de mobiele omzet op het gebied van mobiel internet. Deze concurrentie heeft weer betere mobiele toestellen en lagere consumentenprijzen tot gevolg. Hierdoor wordt het voor deze consumenten eenvoudiger om mobiele internetdiensten af te nemen. Daarnaast helpt ook de snelle ontwikkeling van het aantal mobiele apps. Deze apps worden vooral ontwikkeld door de snelle groei van het mobiel shoppen en de komst van mobiele advertenties, aldus de consultants van de Boston Consulting Group.

Advertenties