Telecomoperators beginnen verouderde netwerkinfrastructuur af te stoten

26 juli 2012

Wereldwijd zijn zowel vaste als mobiele telecomoperators van plan om hun verouderde netwerkapparatuur stapsgewijs te gaan uitfaseren. Dit concludeert accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers in een onderzoek.

In het rapport Clearing the Way: The 2012 Outlook for Telecom Network Decommissioning concluderen de consultants dat het buiten bedrijf stellen van verouderde netwerkapparatuur en netwerken voornamelijk plaatsvindt vanuit kostenoverwegingen. Op deze manier hopen zij hun OPEX naar beneden te brengen. Volgens de telco’s zijn sommige netwerken verouderd en worden minder gebruikt, zodat zij duurder zijn om in stand te houden naast nieuwere en snellere netwerken.

Kostenbeperking
Wanneer de kosten te hoog worden, is het buiten bedrijf stellen vaak de enige oplossing, zo betogen de onderzochte operators in het onderzoek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het handhaven van 2G- en 3G-netwerken wanneer mobiele operators 4G-netwerken uitrollen. Van de onderzochte mobiele operators geeft meer dan 90 procent aan waarschijnlijk 2G buiten bedrijf te stellen, meer dan een derde denkt erover om ook het 3G-netwerk buiten bedrijf te stellen wanneer het 4G-netwerk eenmaal operationeel is. Voor de leveranciers van vaste telecomdiensten gaat het vaak om het in stand houden van een koperen netwerk als glasvezel wordt geïmplementeerd.

Andere redenen
Andere redenen die operators geven voor het opschonen van hun netwerken zijn onder meer het verbeteren van de eindgebruikerservaring, het elimineren van overlappende of overbodige draadloze netwerken en het migreren van verkeer naar meer efficiënte netwerken.

Planning
Uit het onderzoek van PwC blijkt verder dat meer vaste operators dan mobiele operators duidelijke plannen hebben voor het buiten bedrijf stellen van netwerkonderdelen. Ongeveer 73 procent van de vaste operators heeft hier plannen voor, tegenover 48 procent van de mobiele operators. Meer dan 75 procent van de operators wil de overbodige apparatuur daadwerkelijk fysiek verwijderen. De meerderheid wil deze verwijderde apparatuur verder doorverkopen. Ongeveer een kwart van alle onderzochte operators gaat simpelweg de stroom uitzetten en laat de netwerkapparatuur op de locatie staan, zonder deze te verwijderen.

Advertentie
%d bloggers liken dit: